تبلیغات
ایوان اشک تو نابودی من است
ایوان اشک تو نابودی من است

یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

TOO MANY COOKS SPOIL THE BROTH

آشپزکه دوتاشدآش یاشوراست یابی نمک.

 

theres  no place like home

هیج جا مثل خونه آدم نمیشه.

 

to have a nice-chat

گل گفتن و گل شنیدن.

 

a friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشان حالی ودرماندگی.

 

a bird in the hand is worth two in the bush

سینی نقد به از حلوای نسیه(یا)گنجشک به دست به از باز پریده.

 

cheating play never thrives

بار کج هرگز به منزل نمیرسه!

 

l"ve lost my train of thouget

رشته افکارم پاره شده" یادم رفت چی میگفتم


thats only the tip of the iceberg

این فقط نوک کوه یخی است(این رشته سر دراز دارد)


the apples on other side of from the tree

سیبهای آن طرف دیوار شیرین تر هستند(مرغ همسایه غاز است)

the best things in life are free

بهترین چیزها در زندگی  مجانی هستند

the early bird catches the worm

پرنده سحر خیز کرم رو میگیره(سحر خیز باش تا کامروا باشی)

jack of all trades and master of none

آدم همه کاره و هیچ کاره

never look a gift horse in the mouth

دندان اسب پیشکشی رو نمی شمارند


 جمعه 8 بهمن 1389 توسط داغ بی مهری | نظرات ()یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


داغ بی مهری

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

RSS 2.0

كد ماوس