تبلیغات
ایوان اشک تو نابودی من است
ایوان اشک تو نابودی من است

یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


...عشق رازی ست


      اشک رازی‌ست
      لب‌خند رازی‌ست
      عشق رازی‌ست

      اشک ِ آن شب لب‌خند ِ عشق‌ام بود.

      □

      قصه نیستم که بگوئی
      نغمه نیستم که بخوانی
      صدا نیستم که بشنوی
      یا چیزی چنان که ببینی
      یا چیزی چنان که بدانی...

      من درد ِ مشترک‌ام
      مرا فریاد کن.

      □
      درخت با جنگل سخن می‌گوید
      علف با صحرا
      ستاره با کهکشان
      و من با تو سخن می‌گویم

      نام‌ات را به من بگو
      دست‌ات را به من بده
      حرف‌ات را به من بگو
      قلب‌ات را به من بده
      من ریشه‌های ِ تو را دریافته‌ام
      با لبان‌ات برای ِ همه لب‌ها سخن گفته‌ام
      و دست‌های‌ات با دستان ِ من آشناست.

      در خلوت ِ روشن با تو گریسته‌ام
      برای ِ خاطر ِ زنده‌گان،
      و در گورستان ِ تاریک با تو خوانده‌ام
      زیباترین ِ سرودها را
      زیرا که مرده‌گان ِ این سال
      عاشق‌ترین ِ زنده‌گان بوده‌اند.

      □

      دست‌ات را به من بده
      دست‌های ِ تو با من آشناست
      ای دیریافته با تو سخن می‌گویم
      به‌سان ِ ابر که با توفان
      به‌سان ِ علف که با صحرا
      به‌سان ِ باران که با دریا
      به‌سان ِ پرنده که با بهار
      به‌سان ِ درخت که با جنگل سخن می‌گوید

      زیرا که من
      ریشه‌های ِ تو را دریافته‌ام
      زیرا که صدای ِ من
      با صدای ِ تو آشناست.شنبه 3 اردیبهشت 1390 توسط داغ بی مهری | نظرات ()یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


داغ بی مهری

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

RSS 2.0

كد ماوس