تبلیغات
ایوان اشک تو نابودی من است
ایوان اشک تو نابودی من است

یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


...نیایش


      دستی افشان ، تا ز سر انگشتانت صد قطره چكد ، هر
      قطره شود خورشیدی
      باشد كه به صد سوزن نور ، شب ما را بكند
      روزن روزن.

      ما بی تاب ، و نیایش بی رنگ .
      از مهرت لبخندی كن ، بنشان بر لب ما
      باشد كه سرودی خیزد در خورد نیوشیدن تو.

      ما هسته پنهان تماشاییم.
      ز تجلی ابری كن ، بفرست ، كه ببارد بر سر ما
      باشد كه به شوری بشكافیم ، باشد كه ببالیم و
      به خورشید تو پیوندیم.

      ما جنگل انبوه دگرگونی.
      از آتش همرنگی صد اخگر برگیر ، برهم تاب ، برهم پیچ :
      شلاقی كن ، و بزن بر تن ما
      باشد كه ز خاكستر ما ، در ما، جنگل یكرنگی بدر
      آرد سر.

      چشمان بسپردیم ، خوابی لانه گرفت.
      نم زن بر چهره ما
      باشد كه شكوفا گردد زنبق چشم ، و شود سیراب
      از تابش تو ، و فرو افتد.
      بینایی ره گم كرد.
      یاری كن ، و گره زن نگه ما و خودت با هم
      باشد كه تراود در ما ، همه تو.

      ما چنگیم: هر تار از ما دردی ، سودایی.
      زخمه كن از آرامش نامیرا ، ما را بنواز
      باشد كه تهی گردیم ، آكنده شویم از والا "نت"
      خاموشی.

      آیینه شدیم ، ترسیدیم از هر نقش.
      خود را در ما بفكن.
      باشد كه فرا گیرد هستی ما را ، و دگر نقشی
      ننشیند در ما.
      هر سو مرز، هر سو نام.
      رشته كن از بی شكلی ، گذران از مروارید زمان و مكان
      باشد كه بهم پیوندد همه چیز ، باشد كه نماند
      مرز، كه نماند نام.

      ای دور از دست ! پر تنهایی خسته است.
      گه گاه ، شوری بوزان
      باشد كه شیار پریدین در تو شود خاموش.

      سهراب سپهرییکشنبه 14 فروردین 1390 توسط داغ بی مهری | نظرات ()یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


داغ بی مهری

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

RSS 2.0

كد ماوس