تبلیغات
ایوان اشک تو نابودی من است
ایوان اشک تو نابودی من است

یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


تصویر خیال
  به انتهای احساسی آرام اندیشیدم ،            به آنچه که آرامشی بزرگ است .            در تهایت تصویری عاشقانه، به دنبال نگاهی عاشق اما محروم ...
تصویری که سهمی از آن نداشتم ،           فقط حس می کردم آرامشی بزرگ است ...  
پاکی آن احساس روحم را نوازش داد ،        از خود پرسیدم : پاکترین عشق کجاست...                           که از هوا و هوس راهش جداست !                                    ناگهان حس کردم طراوتی بر وجودم بارید ، 
       آنقدر آرام شدم که زجر دنیا فراموشم شد !
            بله پاکترین احساس همان تصویر خیالم بود ...
                   از جنس باران که مرا جان بخشید . 
                         از باران هم پاکتر مگر می شود بود ؟
                             گفتم شاید این عشق پاک مرا بشوید ،                                      مرا از عشق سیراب کند !       
       این احساس که از آسمان بارید از جنس باران بود بر خاک تشنه و ناچیز ! ...
                    و حالا من هم قدری پاک شده ام ...
                         تصویر خیالم مرا تا اوج برد و آرامم کرد
     
چهارشنبه 27 بهمن 1389 توسط داغ بی مهری | نظرات ()یک روز تو از درد جدایم کردی وقتی که پرازشوق صدایم کردی

از شوق صدایت نفسم بند امد با معنی عشق اشنایم کردی

احساس غریبی دل من را پرکرد با یک سخن از غصه رهایم کردی

گفتی که سراغی نگرفتی از من گفتی چه عجب فکر مرا هم کردی

سخت است عجیب است که باور بکنی"یکبار غریبانه صدایم کردی......؟!


داغ بی مهری

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

RSS 2.0

كد ماوس